sinds oktober 2012

Lichtmakers

Van en voor de mensen

De cooƶperatie streeft vanuit een levensbeschouwelijke instelling een humanistische samenleving na,

 waarbij bewustwording en persoonlijke groei

de uitgangspunten vormen.

 

Lichtmakers

SINds Oktober  2012