We willen door het oprichten van Lichtpunten in Nederland, en indien mogelijk in het buitenland, mensen ontmoetingsplekken bieden waar ze gezamenlijk aktie kunnen ondernemen om de Nieuwe Economie en levensstijl vorm te geven.