Voorwoord

Een ongewone combinatie van mensen en visies ligt ten grondslag aan de Lichtmakers. Sommige hebben hun hart geschonken aan een Nieuwe Wereld, anderen geloven dat  de ziel een reis maakt.

En toch hebben we samen een noemer gevonden voor wat we anders willen. De wonderen zijn de wereld niet uit. De vraag is: Durf je te kiezen voor de wereld die jij graag wil zien? Namens de Lichtmakers Pi-Qui

 

Foreword

An unusual combination of people and visions created the Lightmakers. Some have given their hearts to a New World, others believe that it is a soul journey.

And yet we have lumped together for what we want to see changed. Miracles can still happen.

The question is: What kind of world you want to see and live in? For the Lightmakers Pi-Qui